Vi er et nylig grunnlagt selskap lokalisert i  Drammen.
Grunnlaget for vår eksistens er nettspill/virtuell virkelighet.

Våre mål er:

  • Bryte barrierer og å erobre nye grenser innen spillbransjen.
  • Nå ut til nye forbrukersegmenter.
  • Etablere nye arenaer for næringen.

Selve selskapet er helt nytt, men det er basert på en ide og et konsept som har vært gjenstand for forskning og utvikling over en lang periode. Alle tegn forteller oss at tiden er riktig.

Vårt mål er også å etablere Alm Invent AS som en deltaker på den lokale forretningsarenaen.
Vi ser vår rolle som en investor for gründere, små og mellomstore bedrifter og forretningsforetak.

Det kan være en stor og for noen tilsynelatende en uoverkommelig utfordring å få satt sine første "fotavtrykk" som nyetablert.

Stor allerede eksisterende konkurranse innen ditt fagområde. Eller du kanskje presenterer et helt nytt produkt/konsept eller det er andre årsaker til at det er vanskelig å nå ut og få positive tilbakemeldinger som fører til konkrete salg/avtaler/kontrakter?

Det finnes ikke ett fasitsvar på hva som er taktisk riktig å gjøre for å komme i gang.
Men én ting som nesten alltid blir en showstopper er manglende kapital.
Når det ikke er bra nok å lage reklamen selv, eller presentasjoner og annen form for profilering, men må leie profesjonell hjelp til dette.
Det er behov for maskiner for å produsere den første prototype eller første serie av et produkt.
Administrasjon, distribusjon, logistikk, salg, oppfølging/service.
Utgiftene lar ikke vente på seg.

Ved å inngå en avtale (bl.a. vedr. taushet) og så få innsyn i ditt prosjekt kan vi sammen se etter muligheter der Alm Invent AS kan bidra ved å finansiere utsatte steder i prosessen der det stopper opp.