Vi kan også til en viss grad støtte / sponse ideelle organisasjoner, kultur- og idrettsforeninger og lignende.

Vår rolle vil være å fungere som investor. Vi ønsker også å vise høy grad av sosial forpliktelse når vi velger prosjekter. Vi ønsker å understreke at prosjektene skal være til fordel for lokalsamfunnet, men vi vil også stille krav til lønnsomhet. Dette for at vårt firma skal ha et inntektsgrunnlag og for å sikre at prosjektene vi engasjerer oss i har livets rett.