Alm Invent AS har til hensikt å bygge en kapitalbase, og bruke dette til investeringer i lokal virksomhet i Drammen og omegn, Buskerud og til en viss grad Øst-Norge. Omfang og størrelsesorden vil avgjøres individuelt, men i utgangspunktet ser vi for oss å kunne delta i små og mellomstore bedrifter og prosjekter (oppstart av prosjekter) og å støtte entreprenører.

Vår rolle vil være å fungere som investor. Vi ønsker også å vise høy grad av sosial forpliktelse når vi velger prosjekter. Vi ønsker å understreke at prosjektene skal være til fordel for lokalsamfunnet, men vi vil også stille krav til lønnsomhet. Dette for at vårt firma skal ha et inntektsgrunnlag og for å sikre at prosjektene vi engasjerer oss i har livets rett.