Det finnes flere aktører som tilbyr rimelige kontorplasser.

Både enkeltkontorer, enkeltplasser i landskap, møterom, enkle kjøkkenløsninger og sanitære fasiliteter.
Noen har det vi kan kalle litt ekstra, som trimrom, parkeringsplasser og lagerrom.
Vi vil etter hvert få samlet et utvalg aktører gruppert geografisk og oversiktelig på egne sider.

Næringsforeningen i Drammensregionen

Coworking Gulskogen